Tarieven, verzekeringen begrotingen & betalingen

Betaling: 

 

1. De betaling kan contant (bij voorkeur per pin) of op rekening. Wanneer u een betalingsachterstand heeft kunt u niet meer behandelingen op rekening laten verrichten. U wordt dan verzocht om na de behandeling direct per pin af te rekenen. Ook wanneer u daar de voorkeur aan geeft kunt u natuurlijk per pin betalen. Contante betaling is bij ons, vanuit veiligheidsoverwegingen, alleen als uitzondering mogelijk.

2. De rekening zullen we eerst proberen bij uw verzekeraar te incasseren.

3. Het niet verzekerde deel brengen we bij u zelf in rekening brengen. (een enkele verzekeraar doet  dit voor ons. Door instemming met de behandeling geeft u ook toestemming om rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te declareren.

4. Voor het niet verzekerde deel krijgt u een factuur per email.

5. De betalingstermijn is 14 dagen.

6. Na afloop van de betalingstermijn sturen we nog een betalingsherinnering om binnen 7 dagen te betalen.

7. Wanneer de rekening niet wordt betaald zal het innen van de rekening worden overgenomen door de Infomedics (voorheen Fa-Med) (Telefoonnummer Fa-Med: 036-20 31 900). Wij zullen dan administratiekosten in rekening brengen ter hoogte van 10% van de factuur met een minimum van € 2,95. Betaal op tijd want voor u het weet zijn er incassokosten (min. € 40,-)  verschuldigd. Hierop hebben wij geen invloed.

Infomedics hanteert de volgende voorwaarden:

 

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort


    Betalingsregeling infomedics:

  • Álleen wanneer u uw rekening niet in één keer kunt betalen, bieden wij u de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen met Infomedics. Dit kan bij rekeningen vanaf €50,-. Houd er rekening mee dat aan onze betalingsregeling kosten zijn verbonden, deze zijn €5,- per termijn. Als u voor meerdere rekeningen een betalingsregeling afsluit, betaalt u alleen voor de eerste rekening administratiekosten. 

  • Hieronder kunt u uw betalingskenmerk invoeren. Als u doorklikt komt u op een pagina terecht waar u kunt kiezen voor uitstel van betaling of een betalingsregeling. Klik op de button die uw voorkeur heeft, en sluit dit direct af. De betalingsregeling wordt aan u bevestigd per brief, binnen 10 dagen. 

Begrotingen:
 

Intake, (pijn) consulten en diagnostiek

Vullingen
Trekken tand en/of kies
Mondhygiene (M03 tussen € 60-€ 80)
Parodontologie
Kroonverlening
Ortho
Wortelkanaalbehandelingen
3D-Kronen (R24 ongeveer € 600)
Implantologie