Tarieven, verzekeringen begrotingen & betalingen

Betaling: 

 

1. De betaling kan contant (bij voorkeur per pin) of op rekening. Wanneer u een betalingsachterstand heeft kunt u niet meer behandelingen op rekening laten verrichten. U wordt dan verzocht om na de behandeling direct per pin af te rekenen. Ook wanneer u daar de voorkeur aan geeft kunt u natuurlijk per pin betalen. Contante betaling is bij ons, vanuit veiligheidsoverwegingen, alleen als uitzondering mogelijk.

2. De rekening zullen we eerst proberen bij uw verzekeraar te incasseren.

3. Het niet verzekerde deel brengen we bij u zelf in rekening brengen. (een enkele verzekeraar doet  dit voor ons. Door instemming met de behadeling geeft u ook toestemming om rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te declareren.

4. Voor het niet verzekerde deel krijgt u een factuur per email.

5. De betalingstermijn is 14 dagen.

6. Na afloop van de betalingstermijn sturen we nog een betalingsherinnering om binnen 7 dagen te betalen.

7. Wanneer de rekening niet wordt betaald zal het innen van de rekening worden overgenomen door de Fa-Med (Telefoonnummer Fa-Med: 0900-0885). Wij zullen dan administratiekosten in rekening brengen ter hoogte van 7% van de factuur met een minimum van € 2,95. Betaal op tijd want voor u het weet zijn er incassokosten verschuldigd. Hierop hebben wij geen invloed.

De Fa-med hanteert de volgende voorvoorden:

 

Famed verzorgt de debiteurenadministratie voor zorgaanbieders. Uw zorgaanbieder heeft de vordering(en) die hij op u heeft, overgedragen aan Famed. Het betalingstraject van Famed is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.

  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA062.70.00.800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning die ook geldt als ingebrekestelling.

  • Door middel van deze brief stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Begrotingen:
 

Intake, (pijn) consulten en diagnostiek

Vullingen
Trekken tand en/of kies
Mondhygiene (M03 tussen € 60-€ 80)
Parodontologie
Kroonverlening
Ortho
Wortelkanaalbehandelingen
3D-Kronen (R24 ongeveer € 600)
Implantologie