Onderstaand bericht is verlengd tot en met Pasen.

Beste Patient,

 

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen wordt geadviseerd om tot zeker 6 april de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoedzaken bij niet-coronapatiënten. Daarover hebben de mondzorgkoepels overleg gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.

 

Wij zullen aan deze oproep gehoor geven en alleen voor spoedzaken open blijven. Alle controles, mondhygiëne en ortho afspraken gaan NIET door.

 

Enkele afspraken waarbij blijvende schade aan het gebit kan ontstaan zullen WEL doorgaan. We zullen u daarover telefonisch benaderen.

 

Voor de afspraken die niet doorgaan zullen we u een nieuw voorstel sturen. Uiteraard bestaat de kans dat we ook het voorstel weer zullen moeten wijzigen. In april en mei zullen de tandartsen en mondhygiënisten extra diensten draaien in de avonden, zaterdagen en zondagen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Team Tandhaven

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van ANT

OVERHEID LAAT MONDZORG IN ONACCEPTABELE ONZEKERHEID
 
Het voortbestaan van de mondzorg in Nederland is acuut in gevaar als gevolg van de coronacrisis. Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici hebben vanaf 16 maart noodgedwongen en op advies van de overheid de reguliere zorgverlening gestaakt, maar vallen buiten alle huidige steunmaatregelen van de overheid. Nu al hebben  mondzorgpraktijken die samen ruim een miljoen patiënten bedienen, bij de NZa melding gedaan van een dreigend faillissement.
 
In lijn met de aangescherpte coronamaatregelen en vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen hebben alle mondzorgkoepels hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door ten behoeve van de volksgezondheid alleen nog voor spoed geopend te zijn. Ruim 95% van de zorgverlening is stil gevallen, terwijl de vaste kosten voor het leveren van deze wettelijk verplichte spoedzorg doorlopen. Vanaf het moment van sluiten is kenbaar gemaakt wat dit offer voor gevolgen heeft en welke specifieke steunmaatregelen nodig zijn om de sector overeind te houden. Op dit moment kunnen mondzorgpraktijken immers nergens terecht om aanspraak te maken op steunmaatregelen, omdat zij ondanks eerdere beloften buiten de algemene steunmaatregelen van de overheid vallen.
 
Dicht tot en met Pasen
De overheid heeft duidelijke toezeggingen gedaan om faillissementen en verlies van banen te voorkomen. Daar is naar gehandeld, maar sindsdien is de mondzorg sector in onzekerheid gelaten. Mondzorgkoepels vrezen dat deze onduidelijkheid zal leiden tot een chaos op maandag 6 april, wanneer het advies eindigt om de reguliere zorg in mondzorgpraktijken te staken. Om die reden neemt de sector opnieuw haar verantwoordelijkheid door tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op te roepen om in elk geval tot en met Pasen dicht te blijven en patiënten die al een afspraak hadden staan af te bellen.
 
Redelijke compensatie
Het voorstel van de gezamenlijke mondzorgkoepels is dat praktijkhouders een beperkte compensatie vragen voor verloren omzet. Deze compensatie is gericht op het kunnen betalen van de kosten en het overeind houden van de onderneming. Dit kost feitelijk minder dan de mondzorg zou hebben gekost als er in deze periode geen coronacrisis was geweest. De contouren van dit voorstel waren vooraf bekend bij VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, maar desondanks is het overleg van gisteren op niets uitgelopen. Het uitblijven van duidelijkheid is uitermate teleurstellend, omdat de NZa al honderden online meldingen over dreigende faillissementen heeft ontvangen en de website daardoor korte tijd offline moest.
 
De mondzorgsector telt 45.000 zorgverleners, maar voelt zich door de overheid in de kou gelaten en eist daarom duidelijkheid over de steun aan praktijkhouders, medewerkers en patiënten.